Logopediepraktijk Leerplein Zwolle

Logopedie Behandelingen

Zinsbouw & Woordenschat

 

Een kind met een zinsbouwprobleem heeft moeite om correcte zinnen te maken. Hij weet bijvoorbeeld het verschil niet tussen bepaalde woordsoorten en gebruikt deze door elkaar. Je kind gebruikt dan bijvoorbeeld een verkeerd lidwoord of zet verschillende woordsoorten op de verkeerde plek in de zin.


Woordenschat is het aantal woorden van de taal die je kent. Je hebt een passieve en actieve woordenschat. Veel ouders denken dat het goed is om te spreken in babytaal tegen je pasgeboren kind. Dit kan, maar is niet zo goed voor de woordenschat ontwikkeling.

Lezen & Tekstbegrip

 

Als je kind moeite heeft met leren lezen kan onze logopedist Sanne van Emmen de taalontwikkeling van je kind onderzoeken en analyseren. Ze kijkt dan naar de voorwaarden die van belang zijn bij het leren lezen. Na dit onderzoek kan ze je kind begeleiden bij het ontwikkelen van de auditieve functies of het bevorderen van de taalontwikkeling.


Als je kind lees- en/of spellingsproblemen heeft hoeft er geen sprake te zijn van dyslexie. Dit kunnen we uitsluiten middels de dyslexiescreening. Als je kind niet uitvalt op de screening, is de kans zeer klein dat het dyslexie heeft.

Spraak & Stem

 

Als je je afvraagt of de spraakontwikkeling van je kind passend is bij zijn of haar leeftijd kan je dit altijd vragen aan onze logopedist Sanne van Emmen. Zij kan je kind onderzoeken en adviseren of logopedie nodig is. Sanne vergelijkt de ontwikkeling van je kind met dat van leeftijdsgenoten en kan zo zien of je kind wel of niet achter loopt in zijn ontwikkeling.


In de logopediebehandeling wordt er geoefend met klanken. Ook krijg je van Sanne huiswerkopdrachten mee, om ook thuis aan de slag te gaan. Na enige tijd zal Sanne je kind opnieuw onderzoeken, om te kijken of het behandeldoel is behaald.

Horen

 

Luistert je kind niet naar je en denk je dat je kind dit bewust doet? Voordat je hem of haar hierop aanspreekt, moet je rekening houden met het feit dat ook kinderen problemen aan hun gehoor kunnen krijgen.


Een kind met een gehoorprobleem heeft moeite om je te verstaan of kan je helemaal niet horen en kan hierdoor niet reageren op wat de ouder zegt. Gehoorproblemen zijn voor zowel het kind als voor de ouder vervelend, maar wat zijn de oorzaken van gehoorproblemen bij kinderen, hoe herken je een gehoorprobleem en wat kun je ertegen doen?

Mondgedrag & Slikken

 

Gelukkig is bijna elke vorm van afwijkend mondgedrag makkelijk te herkennen bij je kind. Het snelst herken je het duimzuigen en het nagelbijten natuurlijk. Liplikken is ook snel te herkennen, maar je kan misschien denken dat dat normaal i. Het is lastig om liplikken bij jonge kinderen te voorkomen of tegen te houden.


De vormen van het afwijkend mondgedrag die moeilijker te herkennen zijn, zijn het open mondgedrag en het afwijkend slikken. De tandarts kan vertellen of je zoon of dochter afwijkend slikt en hem of haar daarna doorverwijzen naar een logopedist.

Taal

 

Mocht de ontwikkeling van de taal achterblijven ten opzichte van leeftijdsgenoten, dan komt je kind in aanmerking voor logopedie. Logopedie is immers niet alleen bedoeld om de uitspraak van je kind te verbeteren of om stemproblemen te verhelpen, maar ook om je kind een beter taalvaardigheid aan te leren.


Tijdens de logopediebehandeling oefent je kind op een speelse manier met de taal. Zo voelt een behandeling niet als school, maar meer als een spel. Ook geeft Sanne huiswerkopdrachten mee om ook thuis de taalontwikkeling extra te stimuleren.