Logopediepraktijk Leerplein Zwolle

Logopedie behandelingen

Logopedie is gespecialiseerde paramedische zorg. Als je kind moeite heeft met spreken of het gebruiken van taal, krijgt het meestal logopedie. De logopedist kan je kind helpen met taal, tekstbegrip, nasaal spreken, stem, lezen, horen of mondgedrag.


Het unieke van Leerplein Zwolle is dat we naast logopedie ook bijles en huiswerkbegeleiding geven. Onze logopedist kan hierdoor naar de totale ontwikkeling kijken van je kind en adviseren welke vorm van begeleiding het best passend is.

Sanne-Logopediepraktijk-Leerplein-Zwolle

Zinsbouw & Woordenschat

 

Een kind met een zinsbouwprobleem heeft moeite om correcte zinnen te maken. Hij weet bijvoorbeeld het verschil niet tussen bepaalde woordsoorten en gebruikt deze door elkaar. Je kind gebruikt dan bijvoorbeeld een verkeerd lidwoord of zet verschillende woordsoorten op de verkeerde plek in de zin.


Woordenschat is het aantal woorden van de taal die je kent. Je hebt een passieve en actieve woordenschat. Veel ouders denken dat het goed is om te spreken in babytaal tegen je pasgeboren kind. Dit kan, maar is niet zo goed voor de woordenschat ontwikkeling.

Lezen & Tekstbegrip

 

Als je kind moeite heeft met leren lezen kan onze logopedist Sanne van Emmen de taalontwikkeling van je kind onderzoeken en analyseren. Ze kijkt dan naar de voorwaarden die van belang zijn bij het leren lezen. Na dit onderzoek kan ze je kind begeleiden bij het ontwikkelen van de auditieve functies of het bevorderen van de taalontwikkeling.


Als je kind lees- en/of spellingsproblemen heeft hoeft er geen sprake te zijn van dyslexie. Dit kunnen we uitsluiten middels de dyslexiescreening. Als je kind niet uitvalt op de screening, is de kans zeer klein dat het dyslexie heeft.

Spraak & Stem

 

Als je je afvraagt of de spraakontwikkeling van je kind passend is bij zijn of haar leeftijd kan je dit altijd vragen aan onze logopedist Sanne van Emmen. Zij kan je kind onderzoeken en adviseren of logopedie nodig is. Sanne vergelijkt de ontwikkeling van je kind met dat van leeftijdsgenoten en kan zo zien of je kind wel of niet achter loopt in zijn ontwikkeling.


In de logopediebehandeling wordt er geoefend met klanken. Ook krijg je van Sanne huiswerkopdrachten mee, om ook thuis aan de slag te gaan. Na enige tijd zal Sanne je kind opnieuw onderzoeken, om te kijken of het behandeldoel is behaald.

Horen

 

Luistert je kind niet naar je en denk je dat je kind dit bewust doet? Voordat je hem of haar hierop aanspreekt, moet je rekening houden met het feit dat ook kinderen problemen aan hun gehoor kunnen krijgen.


Een kind met een gehoorprobleem heeft moeite om je te verstaan of kan je helemaal niet horen en kan hierdoor niet reageren op wat de ouder zegt. Gehoorproblemen zijn voor zowel het kind als voor de ouder vervelend, maar wat zijn de oorzaken van gehoorproblemen bij kinderen, hoe herken je een gehoorprobleem en wat kun je ertegen doen?

Mondgedrag & Slikken

 

Gelukkig is bijna elke vorm van afwijkend mondgedrag makkelijk te herkennen bij je kind. Het snelst herken je het duimzuigen en het nagelbijten natuurlijk. Liplikken is ook snel te herkennen, maar je kan misschien denken dat dat normaal is. Het is lastig om liplikken bij jonge kinderen te voorkomen of tegen te houden.


De vormen van het afwijkend mondgedrag die moeilijker te herkennen zijn, zijn het open mondgedrag en het afwijkend slikken. De tandarts kan vertellen of je zoon of dochter afwijkend slikt en hem of haar daarna doorverwijzen naar een logopedist.

Taal

 

Mocht de ontwikkeling van de taal achterblijven ten opzichte van leeftijdsgenoten, dan komt je kind in aanmerking voor logopedie. Logopedie is immers niet alleen bedoeld om de uitspraak van je kind te verbeteren of om stemproblemen te verhelpen, maar ook om je kind een beter taalvaardigheid aan te leren.


Tijdens de logopediebehandeling oefent je kind op een speelse manier met de taal. Zo voelt een behandeling niet als school, maar meer als een spel. Ook geeft Sanne huiswerkopdrachten mee om ook thuis de taalontwikkeling extra te stimuleren.

Verwijzing

Je hebt geen verwijzing nodig van de huisarts voor het volgen van logopedie. Je kan zelf contact opnemen met onze logopedist. Wij hebben contracten afgesloten met bijna alle zorgverzekeraars, behalve A.S.R, Ditzo en Europeesche Verzekeringen. Zorgverzekeraars vergoeden logopedie volledig vanuit de basiszorgverzekering. De behandelingen declareren we bij de zorgverzekeraar. De kosten voor logopedie vallen onder het eigen risico, maar het eigen risico is niet van toepassing op verzekerden tot de 18 jaar.


Tarieven


Individuele zitting reguliere logopedie                          30 minuten      €42,50

Eenmalig logopedisch onderzoek (zonder verslag)  60 minuten      €85,00

Verslag aan derden                                                                                      €42,50


Klachten


Juf Sanne spant zich in voor het geven van de logopedie. Mocht je niet te vreden zijn of een klacht hebben, dan kan je dit bespreekbaar maken met Juf Sanne en/of Meester Simon. Samen zoeken we naar een passende oplossing voor het probleem.


Ben je niet te vreden met de aangeboden oplossing voor de klacht? Dan kan je contact opnemen met het Klachtenportaal Zorg. Dit kan door het sturen van een e-mail naar info@klachtenportaalzorg.nl Of je kan het klachtenformulier invullen.


Ons doel is het oplossen van onvrede en klachten.

unsplash